...
Het ideogram voor ‘Qi’ beeldt een pot met rijst uit waar stoom vanaf komt.

Qigong, wat letterlijk vertaalt kan worden als ‘energie werk’, is een bewegingsvorm die er op gericht is om gezondheid te cultiveren, vitaliteit en een lang leven. Het is gebaseerd op de fundamentele principes van het Taoïsme (denk bijv. aan Yin & Yang en de 5 elementen) en de universele wetten van ons universum.

De eenvoudige lichaamsbewegingen, ademhalingsoefeningen en massagetechnieken zijn de basis van Qigong en kunnen door iedereen beoefend worden ongeacht leeftijd of conditie. Wanneer beweging, ademhaling en intentie samen komen levert dit fysieke en geestelijke voordelen op.

Qigong wordt al duizenden jaren beoefend door miljoenen Chinezen en werkt met de energie in ons eigen lichaam en uit de natuurlijke omgeving met als doel evenwicht te herstellen als we uit balans raken door stress of ziekte.

Ook als je geen stress hebt kan het beoefenen van Qigong waardevol zijn. In de lessen kun je leren hoe je meer energie kunt krijgen en hoe je je gedachten tot rust kunt brengen. Verder wil ik Qigong aanbevelen om de inspirerende en creatieve factor en puur om het feit dat je er van kunt genieten zonder te hoeven presteren.

QIGONG VOLGENS DE 5 ELEMENTEN >>

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.